giá của chúng tôi

Người bán tận hưởng sự linh hoạt của mô hình thanh toán theo mức sử dụng để xử lý thanh toán, loại bỏ các khoản phí cố định và chi phí thiết lập trả trước, tối ưu hóa hiệu quả chi phí và sự tiện lợi.

Những gì bạn sẽ nhận được

Chấp nhận thanh toán tiền điện tử trực tuyến bằng cách tích hợp cổng thanh toán tiền điện tử mạnh mẽ, hiện đại và đa chức năng.

Cái ví

 • Tài khoản đa tiền tệ
 • Hỗ trợ đa chuỗi

Sự chi trả

 • Hóa đơn
 • Quyên góp
 • Thu đổi ngoại tệ
 • thanh toán theo thời gian thực

xuất chi

 • Xử lý hàng loạt

định cư

 • thanh toán ngay lập tức
 • Thanh toán tiền tệ Fiat

Bảo vệ

 • hỗ trợ 2FA
 • SSL được mã hóa
 • bảo vệ DDoS
 • Lưu trữ ví lạnh

Ủng hộ

 • 24 * 7
 • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp