Kiếm tiền với Chương trình liên kết của chúng tôi

Tại UniPayment, chúng tôi mong muốn biến việc thanh toán bằng tiền điện tử trở thành một điều bình thường mới. Bạn có thể là một phần của cuộc cách mạng này và áp dụng thời đại mới bằng cách tham gia chương trình liên kết của chúng tôi và kiếm tiền đồng thời. Đây là cách làm!

invitation

1- Áp dụng

Đăng ký để nhận được hỗ trợ nhanh chóng và liền mạch cũng như hỗ trợ ưu tiên từ nhóm của chúng tôi.

register

2- Quảng bá

Bạn có thể chia sẻ liên kết giới thiệu của mình hoặc thêm các biểu ngữ trên trang web của bạn.

reward

3- Kiếm tiền

Bạn được trả một khoản hoa hồng cố định cho mỗi giao dịch do các chi nhánh của bạn thực hiện.

Các cấp liên kết Doanh thu của người bán Phần thưởng
1 0,0 - 5,0BTC 0,1 % mỗi giao dịch
2 5,0 - 15,0BTC 0,15 % mỗi giao dịch
3 15,0 - 30,0BTC 0,18 % mỗi giao dịch
4 30,0 - 1000,0BTC 0,2 % mỗi giao dịch

Commission rate up to 20%

Long-term & stable

Easy maintenance

affiliate-dashboard